Skip to content

Colegio EPI

Stagebureau

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Het stagebureau is de afdeling bij Colegio EPI waar studenten, docenten en bedrijven terecht kunnen voor alles wat met de stage te maken heeft. Bijvoorbeeld, studenten helpen om een stageplek te vinden en hen ondersteunen tijdens de stage. Ook houdt het stagebureau zich bezig met alles wat te maken heeft met stagecoördinatie, relatiebeheer en stagebeleid.

Voor Studenten

Tijdens je opleiding bij Colegio EPI, loop je meerdere keren stage. Zo’n stage houdt in dat je tijdelijk werkzaam bent bij een van de leerbedrijven die met Colegio EPI samenwerken. Daar krijg je de kans om in het veld alles wat je op school geleerd hebt in praktijk te zetten. Een stage is een zeer belangrijk studieonderdeel met een onvervangbaar leereffect.

Je stages helpen je om je onzekerheden over je mogelijkheden en functioneren in de praktijk te relativeren. Je doet ervaring op met het sollicitatieproces, zoals netwerken, opstellen van een motivatiebrief en Curriculum Vitae, en het voeren van een sollicitatiegesprek. Een stage vormt op deze manier een belangrijke schakel tussen je studie en de arbeidsmarkt.

De keuze voor een stageplek wordt niet zomaar gemaakt. Er komt veel bij kijken en daarvoor is het Stagebureau er. Daar krijg je de begeleiding die je nodig hebt om alles goed te regelen.

Het Stagebureau heeft ook een Facebookpagina waar regelmatig updates worden geplaatst: Stagebureau (BPV) Colegio EPI

Voor Bedrijven

De praktijkervaring, oftewel de stage, is voor onze studenten van groot belang. Alleen op die manier kunnen ze hun vaardigheden ontdekken en verbeteren. Wij doen als opleidingsinstituut ons uiterste best om een nauwe band op te bouwen en te behouden met erkende leerbedrijven binnen onze maatschappij en in het buitenland.

Erkend Leerbedrijf

Elk bedrijf dat een stageplek aanbiedt aan een student van Colegio EPI dient als erkend leerbedrijf geregistreerd te zijn bij het Stagebureau.
Als uw bedrijf nog geen erkend leerbedrijf is, dan kan deze erkenning door Colegio EPI verleend worden via het Stagebureau. De aanmelding hiervoor kan het beste via e-mail gedaan worden naar erdijkhoff@epiaruba.com Aan de hand hiervan neemt een stagecoördinator contact met u op voor een gesprek.

Voordelen

De status van erkend leerbedrijf geeft uw onderneming een positieve uitstraling. Uw bedrijf straalt dan deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit. Verder kunnen de stagecoördinatoren u ook bijstaan in het optimaliseren van het opleidingsklimaat bij uw leerbedrijf.
Het allerbelangrijkste is dat u bijdraagt aan de missie van Colegio EPI om studenten op te leiden die later professionelen zijn met de juiste persoonlijkheid.

Voor informatie kun u altijd contact opnemen met het Stagebureau:

Voor specifieke vragen of aanvullende informatie kun je altijd contact opnemen met het Stagebureau en/ of een van de stage coördinatoren van elke unit: