Skip to content

Colegio EPI

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Studeren is een belangrijk onderdeel van het leven, en leven heeft ongetwijfeld te maken met groei. Dit gaat soms gepaard met veranderingen, gewaarwording, confrontaties met bepaalde situaties en het nemen van belangrijke beslissingen. Voor sommige studenten gaat dit als vanzelfsprekend maar anderen hebben daar hulp en begeleiding bij nodig.

Het team van schoolmaatschappelijk werkers (SMW’s) bij Colegio EPI is er speciaal voor die studenten.

Wanneer jij als student behoefte hebt aan steun, staan de SMW’s voor je klaar. Hun taak is voornamelijk om voor jou een vertrouwenspersoon te zijn in situaties waar je je geen raad mee weet. Dit kan iets zijn op sociaal, emotioneel of persoonlijk gebied, maar ook iets anders zoals je gezinssituatie of studie.

De SMW’s hebben als doel om jou als student te helpen om je tijd bij Colegio EPI zo aangenaam mogelijk te maken, zodat je je opleiding succesvol af kunt ronden, ongeacht je persoonlijke situatie. Op deze manier dragen ze ook bij aan de missie van Colegio EPI: om professionelen te vormen met de juiste persoonlijkheid.

In het geval dat de SMW’s zelf niet de expertise hebben om je te helpen, dan zorgen ze ervoor dat je de noodzakelijke hulp krijgt via andere professionals en/of instanties.

De kantoren van de SMW’s bevinden zich in het Open Leercentrum (OLC).

Voor specifieke vragen of aanvullende informatie kun je altijd contact opnemen met één van de decanen van de unit SMW's: