Skip to content

Colegio EPI

Algemene opleidingsinformatie

Diploma: MBO niveau 3
Opleidingsvorm: BOL (beroeps opleidende Leerweg)
Duur: 3 jaar
Collegegeld: Klik hier

Content

Als verzorgende ben je verantwoordelijk voor de alledaagse zorg van een cliënt, bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied. Daardoor heb je ook contact met zijn/haar mantelzorgers, familie en naasten. In je dagelijkse werkzaamheden hou je rekening met de behoeftes van je cliënt, wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing. Je bent communicatief vaardig en respectvol. In deze functie hanteer je daarom je eigen normen en waarden op een zeer professionele manier en je bent je bewust van het effect van je eigen handelen en gedrag op anderen. Je werkt als verzorgende op een toegewijde en proactieve manier.

Tijdens de opleiding leer je een klantgerichte en functionele beroepshouding. Hierdoor kun je je in je dagelijkse werk aanpassen aan de beroepscode, visie en richtlijnen van de instelling waar je werkzaam bent.

Enkele belangrijke vaardigheden die je tijdens de opleiding leert beheersen zijn: methodische -, sociale – en organisatorische vaardigheden, professioneel handelen, verzorgen en begeleiden. Er wordt van je verwacht dat je tijdens de opleiding een gevoel voor verantwoordelijkheid toont, zelfstandigheid, betrokkenheid, initiatief, creativiteit, inventiviteit, meelevendheid en geduld.

Met je diploma Verzorgende op zak kun je gaan werken in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuizen, instellingen voor psychologische en psychiatrische zorg, woonvormen voor gehandicapten, thuiszorg, kraamzorg of in combinaties daarvan.

Je kunt er ook voor kiezen om verder te studeren en door te stromen naar Mbo-opleidingen op Niveau 4.

Toelatingseisen

  • Diploma EPB doorstroom (niveau 1)