Skip to content

Colegio EPI

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Vind je het leuk om mensen te helpen? Is het bieden van zorg en hulp aan mensen die extra aandacht nodig heeft iets voor jou? Wil je meer leren over het begeleiden en ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn?

Ben je iemand die graag met mensen wil werken? Ben je open om met allerlei type mensen te werken? Vind je het leuk om te plannen en te coordineren? Is begeleiden en ondersteuning aanbieden op het gebied van zorg en welzijn iets dat je interesseert? Dan is de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg zeker iets voor jou!

Tijdens de opleiding bij Colegio EPI leer je over verschillende doelgroepen, hoe je activiteit organiseert en hoe je clienten kunt stimuleren, motiveren en ondersteunen om zelfstandiger te worden in zijn dagelijk leven. Daarnaast krijg je vakken op het gebied van psychologie, communicatie, gezondheid en over de werking van het lichaam.

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg bied je ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. De ondersteuning die aangeboden wordt is afhankelijk van wat de client nodig heeft. Dit betekent dat de persoonlijk persoonlijk belegeleider matschappelijke zorg goed zou moeten kunnen observeren en ook commuiceren met de client. Je hebt ook taken zoals schrijven van plannen, coordinatie van activiteiten en het proces van de client te bewaken. Daarnaast is het belangrijk om de client te begeleiden en stimuleren om zo zelfstandig en zelfredzaam te zijn.
De persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg werkt ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd.

De doelgroep waarmee de persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen. De persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg is instaat hulp te bieden bij zelfzorg, wonen en huishouden en participatie. De persoonlijk begeleider maatschappelijke heeft de helikopterview van de clienten en jouw collega’s.

Iets voor jou?

 • Ben je een persoon die open is om te praten?
 • Ben je pro-actief? Heb je geduld?
 • Ben je stressbestendig en flexibel?
 • Ben je correct en is etisch handelen belangrijk voor jou?
 • Werk je graag in team en ook zelstandig?
 • Kun je goed inleven in de situatie van anderen?
 • Ben je goed in organiseren van activiteiten?

Zijn de meeste vragen een ‘JA’ dan is persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg misschien iets voor jou.

Kenwoorden:

Analyseren, observeren, rapporteren, instructies en procedures opvolgen, adviseren, presenteren, relaties bouwen, omgaan met geheimhouding, communiceren, vakdeskundigheid toepassen, mens mens zijn, samenwerking, empathie, flexibiliteit

Tijdens de opleiding leer je:

 • Hoe je bij de uitvoering van ondersteuningsplannen helpt;
 • Hoe begeleid je cliënten en hun naasten bij activiteiten
 • Hoe help je bij de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen
 • Hoe reageer je adequaat bij crisissituaties
 • Hoe je af stemt met andere ondersteuners
 • Hoe je client of het proces monitoort
 • Hoe je communiceert

Inhoudelijke vakken

Inhoudelijke vakken

Als persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg wordt je breed opgeleid om met verschillende mensen die verchillende type hulp en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is het plannen en coordineren van activiteiten voor de client belangrijk.

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Voert zorgtechnische handelingen uit
 • Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

Bieden en coördineren van ondersteuning op maat

 • Begeleidt (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
 • Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale network
 • Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten • Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken

Waar kun je werken?

Als persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg ben je inzetbaar in een breed werkveld. Je kunt na deze opleiding werken in onder andere de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, instellingen die activiteiten organiseren, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Denk ook aan welzijnsinstellingen, justitiële instellingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen.

Praktische informatie

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je één van de volgende vooropleidingen nodig:

 • EPB – doorstroom niveau 1 / MBO 2
 • MAVO diploma
 • Bewijs dat HAVO 3 voldoende is afgerond

***Gezamelijke leerjaar 1

Na je opleiding / vervolgopleiding

Na ABO niveau 4 diploma van opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg kun je:

 • Doorstromen naar HBO 
 • Uitstromen naar de arbeidsmarkt

Neem contact op met de decaan via e-mail.