Skip to content

Colegio EPI

Begeleider Maatschappelijke Zorg

Vind je het leuk om mensen te helpen? Is het bieden van zorg en hulp aan mensen die extra aandacht nodig heeft iets voor jou? Wil je meer leren over het begeleiden en ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn?

Ben je iemand die graag met mensen wil werken? Ben je open om met allerlei type mensen te werken? ? Is begeleiden en ondersteuning aanbieden op het gebied van zorg en welzijn iets dat je interesseert? Dan is de opleiding Begeleider Maatschappelijke zorg zeker iets voor jou!

Tijdens de opleiding bij Colegio EPI leer je over verschillende doelgroepen, hoe je activiteit organiseert en hoe je clienten kunt stimuleren, motiveren en ondersteunen om zelfstandiger te worden in zijn dagelijk leven. Daarnaast krijg je vakken op het gebied van psychologie, communicatie, gezondheid en over de werking van het lichaam.

Als begeleider maatschappelijke zorg bied je ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. De ondersteuning die aangeboden wordt is afhankelijk van wat de client nodig heeft. Dit betekent dat de belegeleider matschappelijke zorg goed zou moeten kunnen observeren en ook commuiceren met de client. Daarnaast is het belangrijk om de client te begeleiden en stimuleren om zo zelfstandig en zelfredzaam te zijn.<br>
De begeleider maatschappelijke zorg werkt ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd.<br>
De doelgroep waarmee de begeleider maatschappelijke zorg werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen. De begeleider maatschappelijke zorg is in staat hulp te bieden bij zelfzorg, wonen en huishouden en participatie. De begeleider maatschappelijke zorg verzorgt clienten zowel individueel als in groepsverband.

Iets voor jou?

 • Ben je een persoon die open is om te praten?
 • Ben je pro-actief?
 • Heb je geduld?
 • Ben je stressbestendig en flexibel?
 • Ben je correct en is etisch handelen belangrijk voor jou?
 • Werk je graag in team en ook zelstandig?
 • Kun je goed inleven in de situatie van anderen?
 • Ben je goed in organiseren van activiteiten?

Zijn de meeste vragen een ‘JA’ dan is begeleider maatschappelijke zorg misschien iets voor jou.

Kenwoorden:

Analyseren, observeren, rapporteren, instructies en procedures opvolgen, adviseren, presenteren, relaties bouwen, omgaan met geheimhouding, communiceren, vakdeskundigheid toepassen, mens mens zijn, samenwerking, empathie, flexibiliteit

Tijdens de opleiding leer je:

 • Hoe je bij de uitvoering van ondersteuningsplannen helpt;
 • Hoe bied je ondersteuning, begeleiding en zorg aan cliënten
 • Hoe begeleid je cliënten en hun naasten bij activiteiten
 • Hoe help je bij de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen
 • Hoe reageer je adequaat bij crisissituaties

Inhoudelijke vakken

Inhoudelijke vakken

Als begeleider maatschappelijke zorg wordt je breed opgeleid om met verschillende mensen die verchillende type hulp en ondersteuning nodig hebben.

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Voert zorgtechnische handelingen uit
 • Werkt samen en stemt de werkzaamheden af

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling

Bieden van ondersteuning op maat

 • Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
 • Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
 • Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten

Waar kun je werken?

Als begeleider Maatschappelijke zorg ben je inzetbaar in een breed werkveld. Je kunt na deze opleiding werken in onder andere de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, instellingen die activiteiten organiseren, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Denk ook aan welzijnsinstellingen, justitiële instellingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen.

Praktische informatie

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je één van de volgende vooropleidingen nodig:

 • EPB – doorstroom niveau 1
 • MAVO diploma
 • Bewijs dat HAVO 3 voldoende is afgerond

***Gezamelijke leerjaar 1

Na je opleiding / vervolgopleiding

Na ABO niveau 3 diploma van opleiding begeleider Maatschappelijke zorg kan je:

 • Doorstromen naar ABO niveau 4 Persoonlijke begeleider Maatschappelijke zorg
 • Uitstromen naar de arbeidsmarkt

Neem contact op met de decaan via e-mail.