Skip to content

Colegio EPI

De unit Salubridad & Servicio is de plek voor studenten die zich geroepen voelen om voor anderen te zorgen. Bij S&S gaan wij ervan uit dat elke student talent heeft. Ons voornamelijk doel is je te helpen om dit talent te ontwikkelen. Hier word je praktijkgericht opgeleid als mens en als werknemer in de zorg.

De unit S&S biedt het meeste aantal opleidingen binnen Colegio EPI. Vanaf het begin van de door jou gekozen opleiding word je uitgedaagd en gestimuleerd om zelfstandig op te treden. Behalve op kennis, wordt ook vooral veel nadruk gelegd op de beroepshouding en vaardigheden als samenwerken en presenteren.

De leerprocessen vinden meestal in groepsverband plaats en in steeds wisselende situaties. Met andere woorden: je zit niet de hele tijd met je neus in de boeken want je gaat ook aan de slag met praktijkopdrachten. 

Vandaar ook de nauwe samenwerking met diverse werkvelden waar je eventueel stage kunt lopen, zoals het Dr. Horacio Oduber Hospitaal, apotheken, de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, de Stichting Verstandelijk Gehandicaptenzorg Aruba en verschillende kinderopvangcentra.

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Salubridad & Servicio

Zorg

Neem contact op met de decaan via e-mail.