Over Colegio EPI

Colegio EPI is het enige opleidingsinstituut op Aruba voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze MBO-school is van start gegaan op 1 augustus 1997 en biedt de beroepsopleidende leerweg (BOL), de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aan op niveau 3, 4 en 5. Dit is de zogeheten associate degree. Er zijn in totaal 4 units die samen 12 verschillende opleidingen aanbieden.

Colegio EPI is een innovatieve organisatie op het gebied van onderwijs en facilitering. Er wordt continu gewerkt aan het behoud van de missie van de school, namelijk ‘Pa forma Profesionalismo y Personalidad’. Vrij vertaald betekent dat het begeleiden van mensen om professionelen in hun vak te worden, met de correcte persoonlijkheid. Daarvoor is niet alleen het curriculum van belang maar ook een goede zorgstructuur. Colegio EPI bestaat uit een team van Schoolmaatschappelijk Werkers, Decanen en begeleiders voor de Beroepspraktijkvorming. Zij zijn belast met de zorg- en begeleidingsprocessen binnen het opleidingsinstituut.

De campus is gevestigd in Seroe Blanco en bestaat uit een groep gebouwen met instructieruimtes voor algemeen gebruik en vakgerichte praktijklokalen per opleiding. Ook zijn er een Open Leercentrum, Auditorium, Collegezaal en Food Court.

Verder zijn er verschillende ruimtes die door het publiek gebruikt kunnen worden voor diverse activiteiten. Dit wordt door het Business Center van Colegio EPI beheerd.