Het eerste jaar is een basisjaar, met een algemeen beroepsoriënte-rend karakter. Dit houdt in dat de student in dat jaar de basisvaardig-heden worden aangeleerd die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van secretaresse.

Het tweede jaar kan worden gezien als voorbereiding op de uiteinde-lijke specialisatie zodat je na het tweede jaar kan kiezen voor één van de volgende specialisaties: Toerisme Secretariaat of Directie Secreta-riaat.

Het derde en vierde leerjaar bestaan uit twee onderdelen: je speciali-saties en de stage. De student is geslaagd als hij/zij in het bezit is van alle certificaten en als hij/zij de stage met goed gevolg heeft doorlopen.

Toekomstmogelijkheden

 • Banken
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Handelsondernemingen
 • Dienstverlenende bedrijven
 • Overheid
 • Hotels
 • Accountantskantoren
 • Reisbureau’s

Toelatingseisen

 • Diploma EPB 1e niveau/ doorstroom
 • Overgangsbewijs HAVO 3 naar 4
 • MAVO diploma
 • Voor MAVO en HAVO 3 naar 4 gelden:
  • Nederlands 6
  • Engels of Spaans 6

Verder studie mogelijkheden

 • Universiteit van Aruba;
 • Instituto Pedagogico Arubano IPA;
 • University of Curaçao;
 • HBO-opleidingen in Nederland zoals:
  • Human Resources;
  • PR;
  • Journalistiek;
  • Toerisme;
  • Tolk/Vertaler;
  • Communicatie.
 • Alle Colleges in de Verenigde Staten, Canada en onze regio.

Opleidingsinformatie

Aanmelding

%d bloggers like this: