Taken

De opleiding elektrotechniek biedt op MBO-niveau kennis aan van de werking, toepassing, schakeling en besturing van elektrische appara-ten, machines en installaties.

Tevens wordt het ontwerpen, het tekenen en het aanleggen van elek-trische installaties van woonhuizen, kantoren, en fabrieken bijge-bracht. Bij vaktekenen wordt uitgebreid gebruik
gemaakt van CAD tekenprogramma’s.

Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het bijbrengen van ken-nis en vaardigheden op het gebied van elektronica, regel- en bestu-ringstechnieken, toepassen van software,
veiligheid en (tele) communicatie.

Behaalde diploma’s in deze opleiding: Installatietechniek, of Automatiseringstechniek: MBO 4.

Toekomstmogelijkheden

 • Telecommunicatiebedrijven;
 • WEB Aruba;
 • ELMAR N.V.;
 • DTI;
 • Raffinaderijen;
 • Installatiebedrijven;
 • Hotel (Onderhoud);
 • Eigen bedrijf.

Toelatingseisen

 • Diploma EPB 1e niveau/ doorstroom;
  • Wiskunde/ Natuurkunde;
 • MAVO diploma;
  • Wiskunde/ Natuurkunde;
 • Overgangsbewijs HAVO 3 naar 4.

Verder studie mogelijkheden

 • Universiteit van Aruba;
 • Instituto Pedagogico Arubano IPA;
 • University of Curaçao UoC;
 • Verschillende lerarenopleidingen in Nederland;
 • Alle ‘Colleges’ in de Verenigde Staten en onze regio.

Opleidingsinformatie

Aanmelding

%d bloggers like this: