Het eerste jaar is een basisjaar, met een algemeen beroepsoriënte-rend karakter. Dit houdt in dat de student in dat jaar de basisvaardig-heden worden aangeleerd die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van administrateur.

Het tweede jaar kan worden gezien als voorbereiding op de uiteinde-lijke specialisatie zodat je na het tweede jaar kan kiezen voor één van de volgende specialisaties: Toerisme Administratie, Commerciële Dienstverlening en Financiële Administratie.

Het derde en vierde leerjaar bestaan uit twee onderdelen: je speciali-saties en de stage. De student is geslaagd als hij/zij in het bezit is van alle certificaten en als hij/zij de stage met goed gevolg heeft doorlopen.

Toekomstmogelijkheden

 • Banken;
 • Verzekeringswezen;
 • Handelsondernemingen;
 • Accountantskantoren;
 • Hotels;
 • Dienstverlenende bedrijven ;
 • Overheid.

Toelatingseisen

 • Diploma EPB 1e niveau/ doorstroom;
 • Overgangsbewijs HAVO 3 naar 4;
 • Mavo diploma;
 • MAVO diploma Voor MAVO en HAVO 3 naar 4 gelden:
  • Economie /M&O en/of Wiskunde 6/5
  • Nederlands 6
  • Engels of Spaans 6/5

Verder studie mogelijkheden

 • Universiteit van Aruba;
 • Instituto Pedagogico Arubano IPA;
 • University of Curaçao;
 • Verschillende hogescholen in Nederland;
 • HEAO (Hoger Economisch Administratief Onderwijs);
 • Alle ‘Colleges’ in de Verenigde Staten, Canada en onze regio.

Opleidingsinformatie

Aanmelding

%d bloggers like this: