Skip to content

Colegio EPI

Open Leercentrum (OLC)

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Het OLC staat ter beschikking van jou als student van Colegio EPI, maar ook van het publiek. Naast verschillende faciliteiten en services om studenten tijdens hun studie te ondersteunen, is het OLC er ook voor werkend Aruba, als de plek binnen Colegio EPI om door te leren en zich bij te scholen (life-long learning).

Bij het OLC kun je gebruik maken van verschillende ruimtes voor diverse doeleinden. Denk hierbij aan:

 • In alle rust studeren
 • Aan projecten werken
 • Een vergadering houden
 • Presentaties geven
 • Computers gebruiken.


Het team van ondersteunend personeel van het OLC staat altijd klaar om je te helpen met zaken zoals:

 • Oplossen van technische problemen
 • Documenten printen en/of kopiëren
 • Assistentie bij schoolprojecten.


In lijn met de missie van Colegio EPI om jou als student te vormen tot een professioneel in je vak met de juiste persoonlijkheid, wordt er tijdens je studie veel aandacht besteed aan je persoonlijke groei. Daarom vind je binnen het OLC ook andere belangrijke studentenservices, namelijk:

 • De schoolmaatschappelijk werkers (SMW’s)
 • Het stagebureau (BPV)
 • De decanen
 • Kiwanis Circle K of EPI
 • De Studentenraad van elke unit.

ICT

Het Business Center verzorgt zaalverhuur voor activiteiten en organiseert trainingen. Door nauw contact te houden met de Arubaanse samenleving kan het Business Center kwalitatief goede diensten en producten te leveren.

Business Center

In een tijd van digitalisatie dient het OLC als een technische brug tussen de jou en je docent, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van online lessen. Het team van ICT’ers van Colegio EPI zit ook bij het OLC. Zij proberen zich zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle innovaties die jou tijdens je studie bij Colegio EPI kunnen helpen om deze met succes af te ronden.

Voor specifieke informatie over het huren van ruimtes of het organiseren van activiteiten kun je direct contact opnemen met het Business Center.