Hospitalidad & Turismo

A. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld van afl. 40,- is bedoeld voor alle eerstejaarsstudenten en studenten die zich voor een nieuwe opleiding willen inschrijven. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Het inschrijfgeld dient vóór 30 juni 2021 te worden betaald. Een kopie van betaling dient bij de desbetreffende unit te worden ingeleverd. Nadat een kopie van betaling is ontvangen wordt het aanmeldingsformulier met bijbehorende documenten in behandeling genomen.

B. Collegegeld Lokale Studenten (Local Fee)

Het collegegeld bedraag afl. 350,- per schooljaar en dient volledig vóór 30  juli 2021 te worden betaald. Dit geldt voor studenten die geboren zijn op Aruba en in het bezit zijn van een Nederlandse paspoort.

C. Collegegeld Koningkrijk Studenten (Dutch Kingdom Fee)

Het collegegeld bedraag afl. 4,100,- per schooljaar (inclusief Activiteitengeld) en dient volledig vóór 30  juli 2021 te worden betaald. Dit geldt voor studenten die niet geboren zijn op Aruba maar wel in het bezit zijn van een Nederlandse paspoort.

D. Collegegeld Buitenlandse Studenten (International Fee)

Het collegegeld bedraag afl. 6,617,- per schooljaar (inclusief Activiteitengeld) en dient volledig vóór 30  juli 2021 te worden betaald. Dit geldt voor studenten die niet in het bezit zijn van een Nederlandse paspoort.

Het niet tijdig betalen van het boven vermelde collegegelden heeft tot gevolg dat de student niet toegelaten wordt tot een klas. Indien betaling niet via Arubabank geschiedt dient uiterlijk 6 augustus 2021 bij de Financiële afdeling van Colegio EPI te worden ingediend.

Indien het collegegeld niet in één keer kan worden betaald, dan kan de student vóór 30 juli 2021 zich aanmelden bij de Financiële afdeling van Colegio EPI voor het treffen van een betalingsregeling.    

E. Activiteitengeld

Het activiteitengeld bedraagt afl. 50,- per schooljaar en dient vóór 30 juli 2021 te worden betaald. Het activiteitengeld zal gebruikt worden voor diverse sociale en teambuilding activiteiten binnen de unit waarvoor de student zich inschrijft.

F. Diplomeringsgeld

Het diplomeringsgeld is éénmalig en wordt alléén door examenkandidaten betaald. Het diplomeringsgeld bedraagt afl. 75,-. Het diplomeringsgeld wordt gebruikt voor de kosten van diplomering. Het diplomeringsgeld wordt niet gerestitueerd. Het bewijs van betaling dient bij de Financiële Afdeling te worden ingediend.

G. Boeken, readers en lesmaterialen

De student is verantwoordelijk voor het aanschaffen van zijn/haar boeken, readers en lesmaterialen die nodig zijn voor de studie aan de unit. Readers en andere relevante lesmaterialen zullen beschikbaar zijn voor alle studenten en worden verkocht bij het Open Leercentrum (OLC).

 1. Betaling via Aruba Bank N.V.

Betaling van inschrijfgeld, collegegeld, activiteitengeld en diplomeringsgeld dient te geschieden via de rekening van Colegio EPI bij Aruba Bank N.V:

 • rekeningnummer 2506660590

Bij online betaling via Arubabank NV kan voor het gemak de optie “Bill payment” gebruikt worden. Het is van belang het volgende te vermelden op het betalingsbewijs:

 • Studenten-ID  
 • Factuurnummer   

Samenvattend dienen de volgende bedragen te worden betaald. 

Collegegeld Lokale Studenten (Local Fee):

Leerjaar 

1

Examenkandidaten

Inschrijfgeld 

  40,-

  

Collegegeld

350,-

350,-

350,-

Activiteitengeld

  50,-

  50,-

  50,-

Diplomeringsgeld

  

  75,-

Totaal

440,-

400,-

475,-

Collegegeld Koningkrijk Studenten (Dutch Kingdom Fee):

Leerjaar 

1

Examenkandidaten

Inschrijfgeld 

    40,-

  

Collegegeld

4,100,-

4,100,-

4,100,-

Diplomeringsgeld

  

    75,-

Totaal

4,140,-

4100,-

4,175,-

Collegegeld Buitenlandse Studenten (International Fee):

Leerjaar 

1

Examenkandidaten

Inschrijfgeld 

      40,-

  

Collegegeld

6,617,-

6,617,-

6,617,-

Diplomeringsgeld

  

    75,-

Totaal

6,657,-

6,617,-

6,692,-

I. Restitutiegeld

Indien de student om wat voor reden dan ook de school moet verlaten, moet hij/zij de volgende punten in orde hebben alvorens in aanmerking te komen voor een restitutie.

 1. Het “mutatie” formulier dient ingevuld te worden samen met de Studiecoach of Begeleidingscoordinator;
 2. Uitgeleende boeken of lesmateriaal dienen te worden ingeleverd.
 1. Het collegegeld wordt gerestitueerd indien de student het collegegeld volledig heeft betaald en dan als volgt:
 • 50% vóór 10 september 2021
 • 25% vóór 22 oktober 2021
 • Na 22 oktober 2021 wordt niet meer gerestitueerd
 1. Een student die zijn studie beëindigd zonder de school hiervan op de hoogte te stellen blijft aansprakelijk voor de betaling van het collegegeld, activiteitengeld, licentie Smart rekenen en evt. diplomeringsgeld  voor de desbetreffende schooljaar.