Administratie

Algemene opleidingsinformatie

Diploma: MBO niveau 4
Opleidingsvorm: BOL
(beroeps opleidende Leerweg)
Duur: 4 jaar

Inhoud

Het eerste jaar van je opleiding Administratie is een basisjaar, met een algemeen beroeps oriënterend karakter. Dit houdt in dat je basisvaardigheden leert die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van administrateur. In het tweede jaar krijg je de voorbereiding voor je uiteindelijke specialisatie. Dan kun je kiezen in welk werkgebied je je gaat verdiepen. Je kunt dan kiezen voor Toeristische Administratie, Commerciële Dienstverlening of Financiële Administratie. Het derde en vierde leerjaar bestaan uit twee onderdelen: je specialisaties en je stage. Je bent geslaagd voor je opleiding Administratie wanneer je alle certificaten voor je deelkwalificaties hebt behaald en wanneer je je stage met goed gevolg hebt doorlopen.

Als je na deze opleiding meteen wilt gaan werken, kun je solliciteren bij, onder andere, een bank, accountantskantoor of verzekeringsmaatschappij.

  Doorstudeermogelijkheden

 • Universiteit van Aruba (UA)
 • Instituto Pedagogico Arubano (IPA)
 • University of Curaçao (UoC)
 • Verschillende hogescholen in Nederland
 • Heao (Hoger Economisch Administratief Onderwijs)
 • Alle ‘Colleges’ in de Verenigde Staten, Canada en onze regio.

  Toelatingseisen

 • Diploma EPB 1e niveau/ doorstroom;
 • Overgangsbewijs HAVO 3 naar 4;
 • Mavodiploma;
 • Mavodiploma Voor MAVO en havo 3 naar 4 gelden:
  • Economie /M&O en/of Wiskunde 6/5
  • Nederlands 6
  • Engels of Spaans 6/5

Voor specifieke vragen of aanvullende informatie kun je altijd contact opnemen met één van de decanen van de unit C&T: