Unit Economia is een middelbare beroepsopleiding met secretariële en administratieve opleidingen. Deze opleidingen duren vier jaar en worden gegeven op niveau 4.

Het doel van Unit Economia is om aan jongeren een kwalitatief goede startkwalificatie te geven om administratieve middenkaderfuncties te bekleden in het bedrijfsleven of bij de overheid of door te kunnen studeren in het hoger beroepsonderwijs.

Het onderwijs wordt vormgegeven door een gevarieerde manier van lesgeven. Er worden diverse leuke projecten door de studenten opgezet en gepresenteerd. In nauw overleg met het bedrijfsleven wordt er een moderne basisopleiding geboden voor een zakelijke carrière. Een mooie toekomst kan dus voor je klaar liggen. Maar, natuurlijk moet je daar wel wat voor doen. De Unit Economia met zijn docententeam probeert je daarbij zo goed mogelijk te helpen. Veel tijd wordt besteed aan allerlei vormen van begeleiding, die je kunnen helpen met het slaan van een brug naar jouw toekomst.

Je zult al gauw merken dat het diploma voor jou veel waard is. Er zijn goede kansen in het bedrijfsleven en de opleiding biedt een prima basis voor vervolgstudies of cursussen. We letten bovendien goed op de wereld om ons heen: een wereld met moderne apparatuur en ontwikkelingen. Met een diploma van de EPI – Unit Economia vergroot je zeker je kans op een baan!

Opleidingen

%d bloggers like this: