Skip to content

Colegio EPI

Economia

Als je geïnteresseerd bent om als middenkader beroepsbeoefenaar in zakelijke dienstverlening te werken binnen een grote verscheidenheid aan sectoren c.q. branches (profit, not-for-profit, overheid), dan moet je bij de unit Economia zijn. Daar voer je ondersteunende werkzaamheden uit in een administratieve omgeving.

Na afloop van je opleiding aan de unit Economia kan je  ervoor kiezen om te gaan werken of verder te gaan studeren aan een HBO-school. De lessen bij de unit Economia zijn zeer gevarieerd een als student krijg je de kans om diverse leuke projecten op te zetten en te presenteren. De docenten en begeleiders zorgen ervoor om een goede band met het lokale bedrijfsleven te hebben en er wordt goed gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

NIVEL
3
4
5

Business Services (basisjaar)

Neem contact op met de decaan via e-mail.