Skip to content

Colegio EPI

Decanaat

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Decanaat

Het decanaat van Colegio EPI is een team van acht docenten, die naast het lesgeven ook studenten bijstaan met informatie en begeleiding. Elke unit wordt vertegenwoordigd door twee decanen. Zij staan voor jou als student, of toekomstige student, klaar voor alles wat met je studie- en beroepskeuze te maken heeft.

Voor Studenten

Studenten in hun derde studiejaar moeten meestal een keuze maken voor hun uitstroom. Dit betekent dat je een beslissing neemt om verder te studeren of om direct te gaan werken. De decanen helpen je dan met informatie over de opleidingskeuze, ze begeleiden je bij de administratieve zaken die geregeld moeten worden. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, studiefinanciering aanvragen. Tijdens je opleiding bij Colegio EPI kan het zijn dat je op een gegeven moment vragen en/of twijfels hebt over je studiekeuze. Wanneer dit het geval is, kun je bij je decaan terecht om hierover te praten. Mocht je dan een switch willen maken naar een andere opleiding, dan staan ze je hierin bij.

Voor toekomstige studenten

Toekomstige studenten willen meestal weten of ze de juiste diploma’s en/of certificaten hebben om toegelaten te worden tot Colegio EPI. Elk geval is anders maar er zijn ook verschillende mogelijkheden. Decanen helpen je als toekomstige student met de nodige informatie per geval, met de opleidingsinformatie en aanmeldingsprocedure.e administratieve zaken die geregeld moeten worden. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, studiefinanciering aanvragen. Tijdens je opleiding bij Colegio EPI kan het zijn dat je op een gegeven moment vragen en/of twijfels hebt over je studiekeuze. Wanneer dit het geval is, kun je bij je decaan terecht om hierover te praten. Mocht je dan een switch willen maken naar een andere opleiding, dan staan ze je hierin bij.

Voor specifieke vragen of aanvullende informatie kun je altijd contact opnemen met het decanaat: