Skip to content

Colegio EPI

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Algemene contactgegevens

Unit Hospitalidad & Turismo

T: 525-8780 / 525-8781
E: hospitalidad@epiaruba.com

Unit Salubridad & Servicio

T: 525-8770
E: salubridad@epiaruba.com 

Unit Ciencia & Tecnologia

T: 525-8750
E: ciencia@epiaruba.com

Unit Economia

T: 525-8760
E: economia@epiaruba.com

OLC Helpdesk

T: 525-8702
E: helpdesk@epiaruba.com

Directie

Human Resources

T: 525-8726 / 525-8746
E: hr@epiaruba.com

Financiële Afdeling

T: 525-8732
E: accounting@epiaruba.com

Stagebureau

T: 525-8745
E: bpv@epiaruba.com

Schoolmaatschappelijk Werk

T: 525-8707 / 525-8747
E: groduber@epiaruba.com

Business Center

T: 525-8742
E: events@epiaruba.com

Facilitaire Dienst

T: 525-8736
E: jherasmus@epiaruba.com