Skip to content

Colegio EPI

Algemene
opleidingsinformatie

Diploma: MBO niveau 4
Opleidingsvorm: BOL
(beroeps opleidende Leerweg)
Duur: 4 jaar
Collegegeld:  Klik hier

Inhoud

Bij de opleiding elektrotechniek leer je alles over de werking, toepassing, schakeling en besturing van elektrische apparatuur, machines en installaties. Zo leer je hoe je elektrische installaties van woningen, kantoren, en fabrieken ontwerpt, tekent en aanlegt. Bij vaktekenen wordt uitgebreid gebruik gemaakt van CAD-tekenprogramma’s. Vakkennis en vaardigheden op het gebied van elektronica, regel- en besturingstechnieken, de toepassing van software,veiligheid en (tele)communicatie zijn ook belangrijke onderdelen van de opleiding elektrotechniek.

Wanneer je je diploma Installatietechniek of Automatiseringstechniek behaalt kun je solliciteren bij een installatiebedrijf, een hotel op de afdeling onderhoud, of een utiliteitsbedrijf zoals WEB en ELMAR. Ook kun je ervoor kiezen om je eigen bedrijf te starten.

Doorstudeermogelijkheden

  • Universiteit van Aruba (UA)
  • Instituto Pedagogico Arubano (IPA)
  • University of Curaçao (UoC)
  • Verschillende lerarenopleidingen in Nederland
  • Alle ‘Colleges’ in de Verenigde Staten en onze regio

Toelatingseisen

  • Diploma EPB 1e niveau / doorstroom
  • Wiskunde / Natuurkunde
  • Diploma MAVO
  • Overgangsbewijs HAVO 3 naar havo 4