Skip to content

Colegio EPI

Ciencia & Tecnologia (C&T)

Bij de unit C&T gaat het om techniek en ict. De opleidingen bij deze unit is bestemd voor studenten die kennis willen opdoen en de vaardigheden willen leren voor praktisch werk. Daarbinnen spelen de computer, technische vaardigheden en kennis een belangrijke rol.

De technische wereld wordt nog steeds gezien als een mannenwereld maar bij Colegio EPI denken we daar anders over. Iedereen kan aanleg hebben voor techniek, of je nou man, vrouw, mannelijk of vrouwelijk bent. Als je voor een technische opleiding kiest ben je bij de unit C&T aan het juiste adres. Het doel is dat je aan het einde van je opleiding de beroepsvaardigheden hebt die nodig zijn om optimaal te functioneren in je gekozen vakgebied of om door te kunnen stromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (hbo).

Ciencia & Technologia

ICT (basisjaar)

Bouw

Werktuigbouw

Elektro (basisjaar)

Inhoudelijke vakken

Als Verzorgende IG heb je verschillende rollen die vervult zullen worden gedurende het bieden van hulp en ondersteuning. In deze opleiding zal je opgeleid worden om deze rollen te kunnen vervullen om optimaal zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Hier zijn een aantal inhoudelijke vakken die voor zullen komen gedurende de opleiding.

 • Verzorging
 • Anatomie / Fysiologie
 • Agogiek
 • Skills (praktijk)
 • Medische Rekenen
 • EHBO

Dit zijn de kerntaken en werkprocessen van de opleiding

Bieden van zorg en ondersteuning

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Waar kun je werken?

Als Verzorgende IG kun je werken bij een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking of in de thuiszorg.

Neem contact op met de decaan via e-mail.