Skip to content

Colegio EPI

Als je belangstelling hebt in een opleiding bij Colegio EPI voor het schooljaar 2022-2023, kun je je vanaf 1 mei t/m 15 juni 2022 online aanmelden.

Voor 2022-2023 zal Colegio EPI numerus fixus gebruiken.  Dit betekent dat slechts een bepaald aantal kandidaten zullen worden toegelaten tot een specifiek programma.  Alle kandidaten die zich inschrijven nadat we het maximum aantal hebben bereikt, zullen op een wachtlijst worden geplaatst.  Je zult een bericht ontvangen wanneer je op een wachtlijst bent geplaatst. Mocht een aanmelder om wat voor reden dan ook besluiten niet deel te nemen, dan wordt de volgende aanmelder op de wachtlijst toegelaten tot het programma, mits hij/zij natuurlijk aan alle gestelde criteria voldoet. 

Je kan meerdere keren via het formulier aanmelden voor onze programma’s, maar je kan elke keer voor slechts één specifiek programma aanmelden.  Je moet het inschrijfgeld voor dat programma betaald hebben, voordat we je inschrijving in behandeling nemen.

Let op:  Voor de Opleiding Associate Of Science Degree in Hospitality Management (niveau 5) moet je een afgeronde HAVO, MBO diploma hebben of een afgeronde GED hebben om geaccepteerd te worden.

Voor de aanmelding is het belangrijk dat je de volgende informatie bij de hand hebt:

 • Uittreksel van het Arubaanse bevolkingsregister
 • Bankgegevens

Toelating tot het Colegio EPI is gebaseerd op de juistheid van de verstrekte informatie.

A. Je aanvraag zal worden verwerkt nadat je het volgende hebt ingediend: 

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Gewaarmerkte kopie van het Arubaanse bevolkingsregister. Voor niet-ingezetenen is een kopie van je paspoort noodzakelijk.
 • Bewijs van betaling van Administratiekosten voor AWG. 50,00. De details van de bankbetaling zullen naar het opgegeven emailadres worden gestuurd.
 • Gewaarmerkte/erkende kopie van je diploma.
 • Gewaarmerkte/erkende kopie van je cijferlijst.

 

B. Je toelating zal worden verwerkt na:

 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de gekozen eenheid.
 • Je voldoet aan de financiële basisverplichtingen; Collegegeld (AWG 350,00), Activiteits-geld (AWG. 50,00), Airco vergoeding (AWG 75,00) voor een totaal van AWG 475,00 vóór 30 juli 2022.
 • De kosten voor licenties en boeken zijn niet inbegrepen in deze financiële basisvergoeding.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen op het collegegeld zijn mogelijk. Deze zullen echter vooraf aan je worden meegedeeld.

 

Na afronding van het bovenstaande zal je een bericht ontvangen dat je ingeschreven bent voor je gekozen opleiding voor het schooljaar 2022-2023.  Aan het begin van het schooljaar, nadat je officieel bent toegelaten, zal je een intakeformulier moeten invullen met een bijbehorende intakegesprek. 

Voor eventuele vragen, kan je contact opnemen met de gekozen unit. Contactinformatie vindt je onder het tabblad “Contact” van deze website.

Volg de stappen op het aanmeldingsformulier, upload de nodige documenten en je aanmelding kan verwerkt worden. 

Klik hier om aan te melden: