Skip to content

Colegio EPI

mbo opleidingen niveau 2, 3, 4 en 5

Colegio EPI is het opleidingsinstituut op Aruba voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het instituut is van start gegaan op 1 augustus 1997. Colegio EPI biedt de volgende onderwijsprogramma’s aan:

  • beroepsopleidende leerweg (BOL) op niveau 3 & 4
  • beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op niveau 3 & 4
  • associate degree (niveau 5).

Colegio EPI bestaat uit 4 units die samen voor schooljaar 2022-2023, 13 verschillende opleidingen aanbieden.

1 1 ±
Studenten
0 %
Afgestudeerden

Je kunt je voor het schooljaar 2021 – 2022 alleen online aanmelden. Dit kan vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Colegio EPI
biedt 13 Opleidingen